SENARAI PRODUK MNFSB

Sebatian 44
12:6:22:3Mg0

Sebatian 45
12:12:17:2Mg0

Sebatian 55
15:15:6:4Mg0

Sebatian 65
15:15:15

MCB F1 HYFer
15:7:20:2Mg0 +
Zeolite + TE

MPOB F3
10:7:19:1.5Mg0
+0.5B:Zeolite

Padi 1
17.5:15.5:10

Padi 2
17:20:10

Padi 3
17.3:25.5:2Mg0

Padi 4
15:12.5:17.5:1
Mg0+TE+NUE

R 1
10.7:16.6:9.5:2.4
Mg0+0.5B

R 4
10:6:21